www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Historie obce Jarcová

Jméno vsi se objevuje v nejstarších latinských pramenech ve tvarech Jarczowam Lhotam (1392), Jarczowa Lhota (1396), de Jarczowa Lhota (1437), Jarczowa (1505), ves Jarcžowu (1535), ves Jarczowa (1565), Jarczowa (1751), Jarzowa, Jarcová (1872), v místním nářečí pak ve tvarech Do Jarcovéj, Jarcovjani, jarcovský, též Jarčová, Jarčovjané, jarčovský. Název obce asi vznikl z osobního jména "Jarec”, posesivní Jarcova (ves, lhota) bylo přehodnoceno po ztrátě souvislosti s doplňujícím slovem na adjektivní Jarcová.

Obec se poprvé připomíná r. 1392 jako Jarcova Lhota. V té době byla součástí biskupského lenního panství Arnoltovice-Meziříčí. Od r. 1505 se objevuje dnešní název Jarcová.

Po zrušení patrimoniálního zřízení r. 1849 byla Jarcová v l. 1850-1960 součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí a od r. 1960 součástí politického a soudního okresu Vsetín. Správu obce vedl od středověku fojt jako zástupce vrchnosti, samosprávný prvek představoval purkmistr a radní. R. 1516 byl fojtem Martin, 1656 jakýsi Jan, 1675 fojtem Jan Kabeláč. Od r. 1733 patřilo fojtství (čp. 20) rodu Konvičných, posledním fojtem byl v l. 1835-1848 Jan Konvičný.

V Jarcové vznikly postupně tyto spolky: Čtenářsko-pěvecký spolek Snaha (zal. 1906), Sbor dobrovolných hasičů (1928), Hospodářský spolek (1925), Domovina čs. domkářů a malorolníků (1925), Spolek katolické omladiny (1933), Dělnická tělovýchovná jednota (1933), místní organizace Odborové jednoty zemědělských a lesních zaměstnanců, jednota Čs. Orla (1934).

R. 1950 bylo v Jarcové zřízeno kino. V 90. letech byla provedena plynofikace, byly položeny televizní kabely, postavena kanalizace k čističce odpadních vod. Po povodni v r. 1997 byly obnoveny dvě zničené lávky pro pěší.

Počátky pravidelného školního vyučování sahají k r. 1800. R. 1823 byla vystavena škola, která byla v r. 1868 přestavěna. V l. 1893-1894 byla postavena na novém místě nová jednopatrová školní budova, jež slouží svému účelu dosud.

Obyvatelstvo Jarcové nacházelo obživu většinou v zemědělství. Již na počátku 17. století lesy nad Jarcovou a Poličnou s bohatstvím dřeva umožňovaly některým poddaným věnovat se výrobě dřevěného náčiní, jako např. necek, okřínů, videl, hrábí, saní a jiných věcí.
Kromě obdělávání půdy a chovu dobytka se věnovali také ovocnářství. V zahradách a na okrajích polí pěstovali jabloně, hrušně, švestky a třešně a sušené ovoce tvořilo výhodný obchodní artikl.
JZD bylo založeno r. 1952, ale po krátké době zaniklo. Nové JZD vzniklo r. 1957. R. 1972 bylo JZD Jarcová sloučeno s JZD Podlesí. Po likvidaci JZD Podlesí v 90. letech slouží část objektů zemědělské výrobě a část jiným podnikatelským aktivitám.

Z r. 1830 je znám otisk obecního pečetidla, v pečetním poli je vyobrazen strom a skála, nazývaná Jarcovská kula a letopočet 1830.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jarcova.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:06 hodin

Copyright 1998-2019 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule