www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Areál bývalého premonstrátského kláštera Hradisko

Areál bývalého premonstrátského kláštera Hradisko
NKP
KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746
k. ú. Klášterní Hradisko, Sušilovo náměstí parcelní čísla stavební :1/1, 2, 3/1, 3/2 parcelní čísla nesatvební: 24/1, 24/3, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 39

Benediktinský a od roku 1151 premonstrátský klášter (konvent) byla založen v roce 1078 olomouckým údělným knížetem Otou Sličným a jeho manželkou Eufenií Uherskou. Původní dřevěné stavby kolem roku 1138 nahrazeny kamennými. Několikrát byl poničen a vypálen. Poprvé se tak stalo v roce 1241 při vpádu Tatarů na MOravu. V roce 1432 byl klášter obsazen husitskou posádkou a následně z obavy před možností nového obsazení kláštera olomouckými měšťany s výjimkou kostela sv. Štěpána rozbořen. Ze stejných důvodů zničen začátkem roku 1469 po boji posádky věrné Jiřímu z Poděbrad proti Matyáši Korvínovi. V roce 1642 za třicetileté války vypálen a rozbořen Švédy. Základní kámen k novostavbě konventního kostela Nanebevzetí P. Marie byl položen 8.5. 1659, což byl také počátek barokní přestavby celého areálu. Výstavbě padly za oběť všechny starší budovy s výjimkou konventního kostela. V první etapě výstavby, ukončené v roce 1702 dostavbou klášterní knihovny, byly postaveny budovy konventu. Druhá etapa v letech 1726 až 1736 zahrnovala výstavbu opatova sídla, tzv. prelatury a potom kostela sv. Štěpána na východní straně klášterního areálu. V roce 1784 byl klášter dekretem Josefa II. zrušen a budov bylo mezi lety 1784 až 1790 využíváno pro generální seminář. V období 1790 až 1800 sloužil jako fortifikační skladiště, další dva roku jako zajatecký tábor a od roku 1802 je zde umístěna nemocnice.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.03.2004 v 22:05 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule