www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Sekce ochrany přírody [ Klub českých turistů - sekce ]

Soutěž "Turisté přírodě"

Soutěž Turisté přírodě je věnována ochraně přírody a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Klubu českých turistů.

Soutěž volně navazuje na předcházející úspěšné soutěže tohoto typu, které též garantovala sekce ochrany přírody. Má jednoduchá pravidla, aby byla snadno dostupná pro všechny turisty, kteří o ni projeví zájem. Vítězové - jak kolektivy, tak jednotlivci - jsou každoročně odměňováni diplomy a peněžitými nebo věcnými cenami.

Do soutěže se započítávají :

Všechny brigádnické aktivity související s turistikou a ochranou přírody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci se správami chráněných území, lesními správami a podobně (např. čištění lesa, studánek, příprava a realizace naučných stezek, péče o travní porosty, sběr odpadových materiálů, opravy turistických zařízení v přírodě aj.).
Značkařské aktivity (značení a obnova turistických cest, čištění značených cest, úprava turistických stezek aj.).
Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy a nečleny KČT, přípravy kronik, filmů a podobně na odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních zajímavostech apod.), příprava ekologických map aj.
Mapování výskytu rostlin živočichů apod. pro potřeby chráněných území (CHKO, NP), Svazu ochránců přírody apod. (např. evidence a mapování výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramennů aj.) apod.
Účast na dalších akcích na pomoc přírodě organizovaných dalšími organizacemi.


Prosíme účastníky soutěže, aby veškeré aktivity (včetně značení) předváděli na odpracované hodiny.

Akce "Turisté přírodě" se každoročně vyhlašuje v turistickém i jiném tisku nebo zvláštním letáčkem. Uzávěrka za minulý rok bývá vždy do 15.ledna následujícího roku.

Způsob hlášení : na korenspondečním lístku nebo v dopise

V z o r : Turisté přírodě
Počet účastníků, nejlepší (konkrétní údaje)
Datum - činnost - rozsah činnosti - počet hodin
Název organizace , kontaktní adresa
Potvrzení - podpis, razítko, adresa, případně číslo účtu

Adresa pro zasílání hlášeném:
Klub českých turistů - ústředí
Sekce ochrany přírody - k rukám dr. Martínkové
Archeologická 2 256,
P.O. BOX 42,
155 00 Praha 5 - Lužiny,
e-mail: kct@klubturistu.cz
fax: 235 514 529, 235 514 831

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.04.2005 v 18:23 hodin

Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule