www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Letiště Praha - Ruzyně [ Letiště mezinárodní ]

Charakter letiště - způsob využívání letiště

Letiště Praha - Ruzyně je veřejné civilní letiště pro vnitrostátní i mezinárodní letecký provoz, pro pravidelnou i nepravidelnou dopravu. Na letišti je zajištěno odbavení celní, pasové a zdravotní.
Provoz probíhá dle pravidel pro lety podle přístrojů i pravidel pro lety za viditelnosti (IFR/VFR).
Letiště Praha - Ruzyně je plně koordinované letiště. Proto pro všechny lety letadel s maximální vzletovou hmotností (MTOW) vyšší než 5 700 kg je nezbytné žádat letištní slot pro přílet a odlet u koordinátora letiště - Slotová koordinace Praha (www.slot-czech.cz).

Charakteristika letiště
Počet vzletových a přistávacích drah: 3 (06-24, 13-31, 04-22)
Počet terminálů pro odbavení cestujících: 3 (Sever 1, Sever2, Jih2)
Počet terminálů pro odbavení nákladu: 2 (ČSA, Menzies Aviation Group)

Počet stání letadel
38 stání na OP Sever v základní konfiguraci nebo 39 v alternativní konfiguraci na max. počet letadel
21 na OP Jih v základní konfiguraci nebo 23 v alternativní konfiguraci na max. počet letadel
2 na OP Cargo v základní konfiguraci nebo 3 v alternativní konfiguraci na max. počet letadel

Kapacita letiště
Kapacita dráhového systému: 105 000 pohybů letadel ročně
Kapacita terminálů pro odbavení cestujících: 6 400 000 cestujících ročně - Sever
200 000 cestujících ročně - Jih2
Kapacita zařízení pro odbavení zavazadel: 3 200 (doporučená optimální 2400) kusů / hod - Sever, 80 kusů / hod - Jih2
Kapacita terminálů pro odbavení nákladu: 100 000 tun ročně - Menzies Aviation Group
20 000 tun ročně - ČSA

Vzdálenost a směr letiště od města:10 km ve směru 277o od Pražského hradu

Vztažná teplota
23,6oC - červen

Výměry letiště
celková plocha letiště: 9 200 000 m2
plocha pohybových ploch a komunikací: 1 405 869 m2
obvod plochy letiště (délka oplocení): 25 km

Bezpečnost letiště
Bezpečnost provozu letiště zahrnuje souhrn opatření a způsobů zapojení lidských a materiálních zdrojů určených k minimalizaci ztrát na materiálu, životech a zdraví osob působících na území letiště vlivem vlastního provozu letiště a jeho okolí.

Prioritu v dané oblasti mají postupy vedoucí k zajištění řádného chodu letiště, v případě vzniku mimořádné události pak postupy související se záchranou životů a zdraví osob.

Na území letiště je využívána integrovaná forma spolupráce letištních i mimo-letištních bezpečnostních a záchranných složek a to jak v běžném provozu, tak v případě vzniku mimořádných situací.

Působnost jednotlivých složek integrovaného bezpečnostního a záchranného systému letiště za běžného stavu vychází z příslušných ustanovení zákonů České republiky. Organizační složky provozovatele letiště se kromě toho řídí interními předpisy (příslušnými organizačními normami a zejména pak Organizačním řádem ČSL). V případě vzniku mimořádných situací v provozu letiště je působnost složek integrovaného systému upravena interním předpisem: Letištním pohotovostním plánem.

Přistávací poplatky
Česká správa letišť informuje, že k 31. březnu 2004 končí platnost mimořádného snížení přistávacích poplatků na Letišti Praha - Ruzyně a od 1. dubna začíná platit cena CZK 230 za tunu MTOW uvedená v AIP. Nová cena je zhruba o 20 % nižší než v roce 2003. Přistávací poplatek se každoročně snižuje od roku 1998, kdy byl ve výši CZK 316 za tunu MTOW, a jeho výše platná od 1. dubna je současně nižší, než byla v roce 1997.
Ceny za nové destinace zůstávají beze změny, to je CZK 1115 za tunu MTOW.

Letištní poplatky (letištní taxy) pro cestující:

odlétající cestující ve výši 468 Kč
transferující cestující ve výši 200 Kč

Parametry VPD:

Povrch: beton, afalt
Délka přistávací plochy: 2 120 m
Šířka přistávací plochy: 60 m

KONTAKTNÍ ADRESA:

Letiště Praha - Ruzyně
Ruzyně
160 08 Praha 6
Česko (CZ)
tel: (+420) 220 113 314
(+420) 220 113 321
fax: (+420) 235 350 922

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.skyfly.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 08.06.2004 v 12:35 hodin

Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule