www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Informace-Letiště Karlovy Vary

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ:

Mobilní telefony
Na palubách letadel je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat mobilní telefony. Cestující musí se vstupem do letadla vypnout mobilní telefony a po celou dobu letu je nesmějí používat.

Nastávající matky
Při dopravě těhotných žen je nutné předložit na zvláštním formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopna letecké dopravy. Po 34.týdnu těhotenství je letecká doprava na vlastní risiko ženy a dítěte a letecký dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti.

Nemocní a těžko pohybliví cestující
Přeprava nemocných a těžko pohyblivých cestujících musí být před nastoupením cesty předem dohodnuta a potvrzena dopravcem. Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lékařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden na zvláštním formuláři.

Pasy, víza, zdravotní předpisy
Letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury ochotně poradí cestujícím v otázkách pasových, vízových, a jiných, nicméně však nenesou zodpovědnost za to, jestliže cestující nemá cestovní nebo zdravotní doklady v pořádku. Bez řádného vybavení pasovými, vízovými a zdravotními formalitami předepsanými zeměmi odletu, průletu a určení, nelze cestujícího přijmout k dopravě.

Podmínečně přepravované předměty
Z bezpečnostních důvodů mohou být přepravovány předměty nebo materiály, které jsou nebezpečné povahy, jen jako zboží, a to za zvláštních podmínek. Jde o: stlačené plyny ( hořlavé, nehořlavé ), hořlaviny tekuté, hořlaviny pevné, snadno zápalné látky, žíraviny, výbušniny ( včetně střeliva ), okysličující látky, magnetické materiály, radioaktivní materiály, jedy a infekční látky a další látky.

Přeprava živých zvířat na palubě
V kabině pro cestující může být přepravováno pouze 1 malé zvíře ve schránce umístěné pod sedačkou cestujícího ve třídě Y a hmotnost včetně schránky nesmí překročit 8 kg. Poplatek za přepravu zvířete na palubě letadla bude vyměřen dle příslušných sazeb za přepravu přespočetných zavazadel. Zvířata ohrožených druhů, které podléhají zvláštní kontrole ( CITES ), musí být doprovázena příslušnými doklady.

Přeprava živých zvířat do ČR
Obecně. Živá zvířata lze posílat jen do těch zemí,m kam to povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. Cestující musí předložit veterinární osvědčení, které musí být potvrzeno státním (úředním) veterinářem ne déle než 72 hodin před cestou,m a to v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, nebo španělštině. Dovozní povolení vydané Státní veterinární správou ČR (Těšnov 17, 117 05 Praha 1) je požadované u všech zvířat, která zůstávají v ČR déle než 3 měsíce. Přeprava do ČR může být odmítnuta, je-li ve špatném zdravotním stavu nebo vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v zemi původu. Zvířata mohou být přepravována pouze v pevné schránce s dostatečnými otvory pro dýchání s pevným nepropustným dnem. Dopravce má právo vyžádat si souhlas veterinární služby k přepravě, event. schválení použité schránky, uzná-li to potřebným. Cestující je povinen vždy provést rezervaci přepravy živých zvířat.

Sportovní a lovecké zbraně
Lze přijmout k dopravě pouze jako zapsaná zavazadla. Zbraně se přijímají pouze nenabité , zajištěné a v odpovídajícím obalu. Bližší informace podají letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury.

Zavazadla
Opatřete každé zavazadlo jmenovkou s adresou. Zavazadla a zipy uzamkněte. Kromě níže uvedených předmětů podléhají všechna zavazadla váhovému nebo objemovému limitu, při jehož překročení se platí stanovený poplatek. Předměty, které se neváží: malá dámská kabelka, převlečník, šál nebo pokrývka, deštník nebo vycházková hůl, malý fotoaparát, videokamera nebo dalekohled, četba na dobu letu, jídlo pro dítě na dobu letu, koš pro dítě, složitelný vozík pro tělesně postižené osoby, případně berle nebo podpěrné přístroje pokud je tělesně postižený nezbytně potřebuje.

Upozornění pro cestující
Letiště Karlovy Vary doporučuje cestujícím dodržování následujících opatření před odletem:

omezit počet kabinových zavazadel.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Informace-Letiště Karlovy Vary
Karlovy Vary
360 00 Karlovy Vary
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 2, 22.04.2004 v 12:14 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule