www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a.s., Ostrava, středisko Nový Jičín [ Vysoká škola ]

Vysokoškolské studium
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a.s., Ostrava
konzultační středisko Nový Jičín


Vysoká škola podnikání, a.s. získala rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 29. května 2000 státní souhlas působit jako vysoká škola v České republice a akreditaci pro bakalářský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podnikání, a to prezenční a kombinovanou formu studia.

V roce 2001 škola získala akreditaci pro dva nové studijní obory prezenčního studia Informatika a Internet v podnikání a Podnikání a management v obchodu. Studium v bakalářských studijních oborech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům školy je udělen akademický titul bakalář. Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu bakalář je vysokoškolský diplom, který absolventům škola vydává spolu s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce při slavnostní promoci, jejíž součástí je slavnostní slib absolventa.


Studijní program: Ekonomika a management

Forma výuky: Kombinovaná (dálková)
Typ: Bakalářský studijní program
Standardní doba studia: 3,5 roku (7 semestrů)
Obor: Podnikání
V školním roce 2006/2007 bude nově otevřeno prezenční bakalářské studium v Novém Jičíně.

Profesně orientované kombinované studium je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání nebo při podnikatelské činnosti. Studenti kombinovaného bakalářského studia si ve druhém ročníku studia volí studijní specializaci. Ta se realizuje výběrem povinně volitelných předmětů, jejichž studiem ve 4. až 7. semestru studenti mohou získat specializace Založení a provozování malého podniku, Informatika a Internet v podnikání, Management a podnikání v obchodu a službách.

Kombinované studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia a je realizováno formou konzultací v určeném časovém rozsahu podle studijního plánu rozepsaného na jednotlivé ročníky a semestry. Konzultace probíhají ve dvou variantách, a to jako pravidelné týdenní (jeden den v týdnu v odpoledních hodinách v rozsahu 6 hodin) nebo blokové měsíční (tři dny v měsíci, pátek, sobota, neděle).

S cílem zvýšit dostupnost kombinovaného bakalářského studia a vytvořit co nelepší podmínky pro studenty zřizuje Vysoká škola podnikání, a.s. ve vybraných regionech konzultační střediska, která plní i informační funkci a umožňují zájemcům o studium získávat informace a seznámit se s prostředím, kde konzultace probíhají.

Konzultační středisko v Novém Jičíně
na ulici Bohuslava Martinů

Výuka probíhá v blokových měsíčních konzultacích. V současné době zde studuje:
- ve 4. ročníku 22 studentů
- ve 3. ročníku 24 studentů,
- ve 2. ročníku 29 studentů
- v 1. ročníku 52 studentůVysoká škola podnikání, a.s.,
Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 1810/181

tel. 595 228 111
e-mail: vsp@vsp.cz
WWW: www.vsp.cz

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vsp.cz

Typ záznamu: Vysoká škola
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 07.03.2007 v 16:21 hodin

Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule