www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

SEZNAM INDIKACÍ Státní léčebné lázně Karlova Studánka

Seznam indikací pro léčbu ve Státních léčebných lázních Karlova Studánka
(podle seznamu ve Vyhlášce MZ č.58/1997 Sb.):
 • I/1 - onkologické případy po ukončení komplexní léčby bez jakýchkoliv známek recidivy
 • II/7 - hypertenzní choroba I. - III.stupně dle SZO
 • II/10 - funkční poruchy periférních cév
 • V/1 - stavy po operacích horních cest dýchacích (HCD) a dolních cest dýchacích (DCD)
 • V/2- hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy, soustavně léčené
 • V/3 - poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.)
 • V/4 - alergické rýmy prokázané alergologickým léčením v soustavném léčení
 • V/5 - stavy po opakovaném nebo komplikovaném zápalu plic
 • V/6 - chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně mukopurulentní a bronchiektazií, onemocnění recidivujícími záněty DCD a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce
 • V/7 - obstruktivní chronická bronchitis
 • V/8 - astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie
 • V/9 - intersticiální plicní fibrózy jekékoliv etiologie v dlouhodobé péči, včetně pneumokonióz všech stadií
 • V/10 - následky poškození, resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.k.studanka.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 13.07.2004 v 15:36 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule