www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

  • Skupinové cvičení - C
Cvičení ve skupinkách označované písmenem C je dechová gymnastika, která probíhá vsedě na židličkách. Jedná se o souhrn jednotlivých dechových cviků, zaměřených na přirozený rytmus dýchání v koordinaci s některými pohyby svalových skupin, které zlepšují pohyblivost hrudníku.

Cviky jsou zaměřeny na hloubku dechu, typ dýchání, zvětšení rozdílu mezi jednotlivými dechovými polohami (nádechovém) a exspiračním (výdechovém) postavení hrudníku. Sestavy cviků koordinujeme s cvičením svalových skupin pletence horních končetin a trupu a s cvičením svalů dolních končetin. Pohyby vyvolané uvedenými svalovými skupinami musí být skoordinované s jednotlivými fázemi dechového cyklu a musí jim napomáhat.

Důraz klademe na nácvik bráničního dýchání, protože bránice jako hlavní dechový sval se podílí ve 40 - 60% na dechové práci, což můžeme zprostředkovaně vidět na dosažené hodnotě vitální kapacity plic (to je na množství vzduchu, který vydechujeme maximálním výdechem po maximálním nádechu).
  • Skupinové cvičení - B
Při skupinovém cvičení označovaném písmenem B jde rovněž o dechovou gymnastiku, kde platí vše jako u výše popsaného cvičení. Při tomto cvičení zařazujeme navíc cviky na posílení břišních svalů a nácvik rovnováhy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.k.studanka.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 15.07.2004 v 23:25 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule