www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Naučná stezka Stezka Josefa Vavrouška v Teplických skalách

Začátek: U vstupu do Teplických skal
Konec: U vstupu do Teplických skal
Délka: 6 km
Počet zastávek: 16
Zaměření: komplexní informace - příroda, historie, využívání, ochrana
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: středně těžký terén
Čas pro prohlídku: 2 hodiny
Značení: velkoplošné panely na modré turistické značce
Doba návštěvy: celoročně
Mapa: Broumovsko a Gory Stolowe 1:50 000, Adršpašsko - Teplické skály 1:25 000
Poznámky: profesionální grafické provedení - velkoplošný digitální tisk
Správce stezky: město Teplice nad Metují (provoz), Správa CHKO Broumovsko (odborné informace)
CHKO - NPP: CHKO Broumovsko

Naučná stezka Teplickým skalním městem věnovaná Josefu Vavrouškovi.

23. 7.1999 byla slavnostně otevřená naučná stezka věnovaná Josefovi Vavrouškovi. Vede po modře značeném turistickém okruhu Teplickými skalami. Na trase dlouhé 6 km je 15 zastavení s informacemi o živé i neživé přírodě, o historii a objevování skal i o turistice a horolezectví. Bohatý textový a obrazový obsah a špičková technika velkoplošného digitálního tisku z ní činí jedinečné dílo.

"Krajinou děsnou v širé pustině byla, jak prastará listina dosvědčuje, část našeho království, rozkládající se při hořejším toku Oupy a Medhuje a při říčce Stěnavě...

Liduprázdné ty za starodávna končiny pokrýval ohromný prales, který hlubokým temnem svým halil a tajil děsnější ještě poušť obrovských skal, nyní Teplických a Adrsbašských. V širou tu pustinu lesní, jež zvučívala řevem medvědů, vytím vlků a řvaním zubrů, v jejichž doupatech bytovali divoká kočka a mrštný, zákeřný rys, jen smělí a odvážní lovci pronikali. Než ani ti se nepouštěli do bludiště strmých a nepřístupných skal, které pustinou neprozkoumanou skoro neznámou i pak zůstaly, kdy kolem umlkl řev šelem a prales podlehl ruce lidské..." - výňatek z panelu Lidé.

Tak popisoval jistě úchvatnou a divokou krajinu Alois Jirásek ve své knize Skály. Z krajiny děsné v širé pustině se stala klidná CHKO Broumovsko a poušť obrovských skal je národní přírodní rezervací Adršpašsko-teplické skály - jeden z posledních ostrůvků odvaru původní divočiny. I proto zde byla dne 23. 7. 1999 slavnostně otevřena naučná stezka Teplickým skalním městem za účasti ing. Evy Vavrouškové, ing.Petra Mouchy (SCHKO ČR), ing. Igora Míchala (Stuž), sponzorů a dalších. Návštěvníkům od srdce zazpíval Pepa Nos.

Co však předcházelo? Myšlenka vytvořit naučnou stezku vznikla z pocitu, že ukázat návštěvníkovi pouze roztodivné tvary skal pojmenované lidskou fantazií je málo. Proto tým zaměstnanců a spolupracovníků Správy CHKO téměř rok pracoval na textech a grafické podobě stezky. Původně měl být pro výrobu použit obvyklý způsob - gravírování do dřeva. Tato technika ale neumožňuje reprodukci barevných fotografií, omezuje délku textu a poměr mezi kvalitou a cenou není výhodný. Proto jsme začali shánět jinou technologii výroby až jsme v Náchodě našli firmu Reklama Štěpánek, která umí velkoplošný barevný digitální tisk.

Stezka je věnována tragicky zemřelému Josefu Vavrouškovi, který nám byl přítelem a vzorem, s jehož konceptem trvale udržitelného života se ztotožňujeme. Doufáme, že naučná stezka nejen zlepší informovanost o místní přírodě, ale také trošku přispěje k rodícím se snahám člověka žít s přírodou v míru a nikoli ve válečném stavu...

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.09.2004 v 15:10 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule