www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Dechová hudba KORYTŇANKA [ Hudební soubor nebo skupina ]

V kultuře obce má dlouhodobou tradici a významné postavení dechová hudba KORYTŇANKA, jejiž počátky jsou zaznamenány již před koncem 19.století (vznikla v roce 1893). V roce 1993 oslavila 100 let trvání. Založil ji p.František Veselý z č.59 za pomoci starého Poláška z Dolního Němčí.
Další významnou osobností v její historii byl Josef Janča z č.35, který pozvedl uměleckou úroveň tohoto hudebního tělesa.
Kromě tanečních skladeb hrávala hudba při každé taneční zábavě i písně sedlcké, zejména písně "Na tom pánském díle". "Pod Javořinů". "Sedí děvčátko", "Hove ní, dole ńú", atd.
Po vypuknutí 1.sv.války musela velká část členů dechové hudby nastoupit vojenskou službu, nebylo možno cvičit ani vystupovat. Po válce se činnost dechové hudby obnovila a kapelníkem se stal Josef Janča z č.35.
Postupem času došlo ze strany kapelníka k vyškolení mladých hudebníků a k postupnému omlazování dechové hudby.
V roce 1926 se vedle stávající dechové hudby vytvořila nová hudba. Vyučil ji hudebník Hořčica z Horního Němčí. V roce 1930 sa tato hudba rozpadla.
V roce 1934 zasáhla do naší dechové hudby i politika. Členů agrární strany z ní odešlo a založili "agrární hudbu". Oba tyto soubory mezi sebou soutěžily, avšak při oslavách státních svátků vždy hrály pohromadě pod taktovkou Josefa Janči - původního kapelníka.
V roce 1939 se dvě hudby sjednotily. V roce 1954 zemřel kapelník Josef Janča z č.35.
Po jeho smrti se stal kapelníkem jeho syn František Janča z č.61. Pod jeho vedením dosahovala tato hudba mimořádných úspěchů nejen u nás, ale i v cizině. V roce 1967 hrála v Rakousku v Suché Kentě a v okolí a upoutala tam znalce hudby natolik,že byla pozvána a zahrála i do rakouského rozhlasu ve Vídni. Jinak hrála i v Ostravě, Hranicích na Moravě, atd.

Postupně nastal generační problém a bylo nutno vychovat mladé muzikanty, kteří by posílili toto hudební těleso.
Po smrti kapelníka Františka Janču z č.61 v roce 1983 převzal funkci kapelníka jeho bratr Václav Janča, který se též zasloužil o dobrou úroveň dechové hudby.
Po smrti kapelníka Václava Janči z č.284 byl zvolen nový mladý kapelník Josef Navláčil z č.354, který vede dechovou hudbu doposud.

Obecní úřad v Korytné si váží činnost dechové hudby v Korytné a snaží se jí pomáhat tím, že poskytuje prostory Kulturního domu na nacvičování a zároveň pomáhá hudbě i materiálně a finančně. Příkladem toho je finanční příspěvek 50.000,- Kč z rozpočtu obce na u šití stejnokrojů a nezbytného doplnění hudebních nástrojů pro provoz dechové hudby.

Dechová hudba KORYTŇANKA účinkuje při všech kulturních a společenských akcích v obci i mimo ni.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 16:47 hodin

Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule