www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Barokní hřbitov

Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka.

Je to vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen na celé Moravě, ale i v celé České republice. Na slovo vzatí znalci a dějepisci umění, např. Dr. Zdeněk Wirth v "Uměleckých pokladech Čech", svazek 1. a Dr. Karel Svoboda, mluví o tomto hřbitově jako o zcela vyjímečném výtvarném památníku v oblasti středoevropského umění.
Střílecký hřbitov byl zbudován bývalým majitelem stříleckého, buchlovského a tovačovského panství, Antonínem Amandem Petřvaldským z Petřvaldu v letech 1730 -1743. Autor sochařské výzdoby byl nadaný moravský sochař Bohumír ( podle matriky Gottfried ) Frič, žák a spolupracovník slavného sochaře Jiřího Rafaela Donnera, u něhož pracoval ve Vídni a v Bratislavě po svých studiích v Itálii.

Hřbitov je řešen jako velkorysý umělecký celek. Jeho plocha zaujímá cca 2000 m2, je čtvercový, nároží čtverce jsou však vykrojeny a nahrazeny oblouky klenutými dovnitř. Celý prostor hřbitova byl vytvořen násypem na svahu blízko kostela a je značně vyvýšen nad své okolí. Hřbitov je obehnán mohutnou zdí z pískovcových kvádrů, která je vpředu asi 3 metry, na bocích a vzadu až 10 metrů vysoká. Na zdi je vkusně zdobená balustráda s podstavci pro sošky a sousoší, které vroubí celý jeho obvod. Tato uzavřená plocha je podložena zdivem ve formě veliké pánve, hlína je protkána sítí odvodňovacích stok, takže mrtvá těla zde brzy zetlí.

K hřbitovu vede dvojité schodiště, ústící na předstupovou plošinu pod níž je hrobka. Na krycím kameni hrobky je vyryt letopočet dokončení stavby hřbitova v roce 1743. Na vstupní plošině stojí nádherná nadživotní postava strážce hřbitova, anděla s popelnicí, štítem a pruty. Tato socha překrásných forem, s klasickou hlavou, s pohledem upřeným do dálky má levou ruku opřenou o oválný štít, ukazováček pravé ruky směřuje dolů k popelnici. Postava dává jasné poselství : "Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš!".

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strilky.cz

Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 28.12.2004 v 08:53 hodin

Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule