www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Poutní kostel Panny Marie Bolestné [ Poutní místo ]

Vrch Homoli s poutním kostelem najdeme v severním výběžku Svitavské pahorkatiny, asi 5,5 km severně od Chocně. Kostel založila hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená Žďárská roku 1692. V témže roce ještě nechala před průčelím kostela postavit široké přímé schodiště, které se skládalo ze 153 stupňů a 16 odpočívadel, podle počtu Zdrávasů a Otčenášů celého růžence. Schodišťové zábradlí bylo opatřeno nákladnou sochařskou výzdobou. Po stranách jeho horního konce byly přistavěny dvě kaple. Roku 1740 se při velké vichřici zřítila věž a roku 1864 kostel úplně vyhořel. Roku 1778 byl založen hřbitov s kostnicí kolem kostela a výstavba areálu byla zakončena roku 1805 zřízením zvonice.

Ke kostelu na Homoli vede vozová cesta z Malé Lhoty. Působivější je však přístup po zmíněném schodišti. Sochařská výzdoba se sv. dvojicemi Vincence z Pauly a Antonína z Padovy, Felixe z Alois a Jana z Mathy, Vojtěcha a Linharta v doprovodu andělů držících nástroje Kristova umučení, Marie Sedmibolestné a Panny Marie staroboleslavské, sv. Jana Evangelisty a Marie Magdaleny byla bohužel z části zničena a rozkradena v devadesátých letech minulého století. Průčelí jednolodního kostela s trojbokým závěrem a přistavěnou věží zdobí jen jednoduchý volutový štít.
Vnitřní zařízení je rokokové a novodobé. Bohatě zdobený oltář je z roku 1779. Pod baldachýnem v jeho středu je umístěna krásně řezaná barokní Pieta z konce 17. století. Boční oltáře jsou pseudobarokní. Za zmínku stojí barokní kopie milostného obrazu Panny Marie z Ústí nad Orlicí, která je umístěna v presbytáři.
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.01.2005 v 13:28 hodin

Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule