www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Rady a sekce KČT [ Klub českých turistů - sekce ]

- P R O G R A M O V Á R A D A -


PŘEDSEDA
František MOSER


MÍSTOPŘEDSEDA
Miloslav HOLENDA


SEKRETÁŘKA
Julie HENZLOVÁPŘEDSEDOVÉ SEKCÍ


Sekce pěší turistiky
Zdeněk CABALKA


Sekce vysokohorské turistiky
Mgr. Václav PRŮCHA


Sekce speleoturistiky
Ing. Karel ROUBÍK


Sekce cykloturistiky
Ing. Milan MOTL


Sekce lyžařské turistiky
Ing. Mirko LANÍK


Sekce vodní turistiky
neobsazeno


Sekce ochrany přírody
Ing. Pavel RABUŠIC


Sekce rodinné turistiky
neobsazeno


Sekce výkonnostní turistiky
Jiří CALETKA


Sekce zdravotně postižených
František DVOULETÝ


Sekce mototuristiky - ČMCC
Ing. Jiří DOBEŠ


Sekce IVV + IML
František MOSER


Sekce EWV
Prof. Ing. Otakar BABKA, CSc.


Metodik
Vladimír MAZAL


Zdravotník
Prof. MUDr. Ondřej TOPOLČAN, CSc.


Vlastivědná sekce
Ing. Jan HAVELKA


- E K O N O M I C K Á R A D A -


PŘEDSEDA
PhDr. Jan STRÁSKÝ


PŘEDSEDOVÉ SEKCÍ

Sekce technická

Ing. Jaroslav ŠLECHTA


Sekce vydavatelská
Zdeněk CABALKA


- R E D A K Č N Í R A D A Č A S O P I S U T U R I S T A -


PŘEDSEDA
Mgr. Tomáš NOVOTNÝ


ŠÉFREDAKTORKA
Mgr. Svatava PÁTKOVÁ


- R A D A Z N A Č E N Í K Č T -


PŘEDSEDA
Mgr. Karel MARKVART


ZÁSTUPCI KRAJSKÝCH KOMISÍ ZNAČENÍ

Středočeský kraj a Praha

Ing. Vilém UHER


Jihočeský kraj
Mgr. Karel MARKVART


Plzeňský kraj
Václav STRAKA


Karlovarský kraj
Mgr. Karel FIALA


Ústecký kraj
Vlastimil GRABMŰLLER


Liberecký kraj
Pravoslav VEBR


Královéhradecký kraj
Ing. Milan LANDGRÁF


Pardubický kraj
Ing. Ivo CÍR


Kraj Vysočina
Ing. Ivo BOHATÝ


Jihomoravský kraj
Ing. Milan PERNICA


Olomoucký kraj
Bohuslav FESSL


Moravskoslezský kraj
Miroslav KARAS


Zlínský kraj
Ing. Jaroslav ODSTRČIL

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.09.2005 v 11:05 hodin

Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule