www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Hippostezky Českého Švýcarska [ Koně, dostihy, hipoturistika ]

Na území Národního parku České Švýcarsko byla jízda na koních a jejich používání
k tahu (např. povoz, kočár apod.) povolena zatím pouze po silnicích a místních
komunikacích. V zájmu podpory trvale udržitelného turistického a rekreačního
využívání území národního parku se však Správa NP České Švýcarsko rozhodla
vymezit pro tyto účely i další trasy.
První trasa sleduje tzv. Českou silnici od jejího vstupu do NP ve
Vysoké Lípě a vedoucí až do Zadních Jetřichovic.
Druhá trasa prochází od tzv. První brány (Doubice) přes lesy až k silnici vedoucí
směrem do osady Na Tokání (její ústí je nedaleko pod velkým rozcestím před
vstupem do samotné osady).
Třetí trasa je vymezena v úseku Dolní Chřibská U Sloupu neboli Saula (hájovna
a informační středisko NP ) a osadou Na Tokání.
Další čtvrtou trasu tvoří podstatná část Kyjovského údolí: od svého ústí v Kyjově až
po soutok Křinice a Brtnického potoka.
Poslední pátá trasa spojuje Kyjov a Doubice.
Mapové podklady, které obsahují jejich detailní popis, jsou k dispozici na
jednotlivých Obecních úřadech ve Starých Křečanech, Doubici, Chřibské, Jetřichovicích,
Srbské Kamenici, Růžové, Janově, Hřensku, Městském úřadě v Krásné Lípě
a samozřejmě také na Správě NP v Krásné Lípě.
Všechny trasy byly zvoleny tak, aby nebyly v rozporu se zájmy ochrany přírody
a zároveň vyhovovaly svými technickými parametry. Rovněž režim jejich
využívání byl zvolen s ohledem na zachování klidu pro zvěř i ostatní živočichy.
Pohyb po výše uvedených trasách je ovšem dovolen jen za dodržení následujících
podmínek:
. využívání těchto tras je možné celoročně v době 8:00 - 20:00 hod.,
. pro používání koní k tahu na vyhrazených trasách je nutné vydání zvláštního
povolení Správy NP, které bude zpoplatněno,
. pohyb na koních mimo silnice, místní komunikace a výše uvedené trasy je v
rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 19.04.2006 v 14:05 hodin

Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule