www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Městská památková rezervace Nový Jičín [ Městská památková rezervace ]

Městská památková rezervace
Městská památková rezervace

Město Nový Jičín povstalo na "zeleném drnu" v 2. polovině 13. století, kdy bylo založeno na křižovatce důležitých obchodních cest. Jeho nejstarší částí a chloubou je pravidelné, čtvercové náměstí, které svou osnovou náleží k vrcholům středověkého městského urbanismu u nás.

Město bohatlo prodejem piva a vína a mezi jeho nejstarší památky náleží většina sklepení, umístěná pod bohatými šenkovními domy na náměstí. Vůbec nejstarší památkou města je ale gotický hrad pánů z Kravař, postavený koncem 14. století. Na jeho místě vyrostl v průběhu 15. a 16. století pohodlný renesanční zámek, ukrývající v sobě malou městskou citadelu, postavenou v dobách tureckého nebezpečí. Období renesance ovlivnilo podobu fasád a vnitřků domů na náměstí. Od 2. poloviny 16. století se započalo se stavbou pověstných novojičínských loubí a z roku 1563 pochází také nejcennější měsťanský dům na náměstí - tzv. Stará pošta, postavená neznámými italskými staviteli ve stylu toskánské renesance.

Do podoby města zasáhlo významným způsobem baroko: klidná silueta města dostala v tomto období nepřehlédnutelnou dominantu v podobě barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie s věží a z tohoto období pochází také řada fasád na náměsltí. Jeho pomyslným středem se stal morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1710. Na novojičínském náměstí se ale vedle sebe pozoruhodným způsobem snoubí také slohy dalších staletí: klasicismus, empír a novohistorické slohy: málokterého návštěvníka napadne, že rokokové průčelí lékárny U bílého anděla pochází až z roku 1913.

Mimořádná koncentrace historicky cenných budov a urbanistická hodnota městského jádra města Nového Jičína vedly v roce 1967 k jeho prohlášení za městskou památkovou rezervaci, kterou každoročně navštíví velké množství turistů.

Dlouhodobá pozornost se v Novém Jičíně zaměřuje na komplexní obnovu všech starých domů, veřejných budov a prostranství, a to s velkou náročností kladenou na způsob práce a použití historických stavebních materiálů a postupů.

Masarykovo náměstí v letech 2008 a 2009 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí za přibližně šedesát milionů korun, z toho na II. etapu opravy město získalo přes 24 milionů korun z dotace Evropské unie. Na náměstí se například po 120 letech vrátila socha svatého Mikuláše, nové dláždění získalo i podloubí a unikátem se stala nasvětlená Fontána času.

Město Nový Jičín je nositelem Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2001.


id.č.: 1967702
Název rozhodnutí: Výnos MKI čj. 4.762/67-II/2 o zřízení městské památkové rezervace v Novém Jičíně
Rok: 1967
Obsah: 4762/67

id.č.: 1987701
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace
Rok: 1989
Obsah: 16417/87

Fontána času
Fontána času

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novyjicin.info

AKTUALIZACE: Kateřina Redlová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 07.10.2009 v 14:55 hodin

Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule