www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Soubor domů Augustýna a Jana Hückela [ Stavební památka ]

Soubor domů Augustýna a Jana Hückela
Soubor domů Augustýna a Jana Hückela
Kulturní památka
č. r. 8-3365
prohlášeno bez č.r.
Soubor domů Augustýna a Jana Hückela
Revoluční ulice č.or. 46, 48, č.p. 857, 543
č. parcely 480, 481/2 st., k ú. Nový Jičín - Horní předměstí


Dvojice přepychových rodinných sídel podnikatelů Hückelových, společníků kloboučnické firmy J. J. Hückel's Söhne. Světoznámá továrna byla po r. 1945 znárodněna, přejmenována na TONAK a spolu s rodinnými vilami přešla do vlastnictví státu. Soubor tvoří dva půdorysně i objemově shodné novorenesanční objekty, které jsou v zrcadlově obrácené pozici situovány na nevýrazné terénní vlně v blízkosti výrobních budov podniku. Projekt je dílem vídenského architekta Otto Thienemanna, který koncem 70. let 19. stol. působil v Novém Jičíně. Vily byly doplněny hodnotnou zahradní úpravou symetricky rašeného parteru, za vilami byl založen rozsáhlý přírodně-krajinářský park se vzácnými dřevinami.


r.č. 10575 (ÚSKP)
Vila
Revoluční ulice č or 46, č.p. 857
č. parcely 480 st., k.ú Nový Jičín - Horní předměstí

Novorenesanční jednopatrový volně stojící objekt. Stavba je vyzdvižena z přibližně obdé1ného půdorysu. Hmotové řešení objektu je zvýrazněno dvoupatrovou nárožní věžicí a několika rizality. Střechy jsou sedlové, věžice je kryta helmicí s lucernou. Fasády jsou tektonizovány soklem, římsami, štukovou rustikou přízemí a ploše naznačenou rustikou patra. Nároží zvýrazňuje nepravé armováni. Pravoúhlé okenní otvory v šambránách doprovázejí v prvním patře přímé nadokenní římsy a festony. Prosklená arkádová lodžie v patře je doplněna kuželkovou balustrádou, podobně jako terasa na ploché střeše přízemního polygonálního rizalitu. V detailním tvarosloví jsou průčelí doplněna četnými štukovými detaily, které zvýrazňuji její reprezentativní charakter. Z náročně upravených interiérů zaslouží pozornost např. schodišťová hala s dvouramenným mramorovým schodištěm (rytmizace stěn pilastry, fabionový strop s obdélnými zrcadly a ornamentálními štukami). Pozoruhodná je úroveň dřevěných kazetových stropů zčásti s malbami E. Weitha nebo úprava jídelny s novorenesančním vestavěným nábytkem. Z interiérové výbavy se dále dochovala dřevěná obložení stěn, dveřní výplně aj. Vila byla postavena v letech 1880-82 podle projektu Otto Thienemanna


č.r. 10576 (ÚSKP)
Vila
Revoluční ulice č.or., 48, č p. 543
č. parcely 480 st., k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí

Novorenesanční jednopatrový volně stojící objekt je zrcadlově obrácenou hmotovou a architektonickou kopií vedlejšího domu č.p. 857 Řešení fasád je stejné jako u sousední vily - průčelí jsou členěna soklem, římsami štukovou rustikou přízemí a v ploše naznačenou rustikou patra. Nároží zvýrazňuje nepravá armatura. Pravidelné rozvržená okna v šambránách jsou v prvním patře doplněna přímými nadokenními římsami a festony. Na hlavním průčelí se v patře uplatňuje prosklená arkádová lodžie. Detailní tvarosloví fasád je obohaceno řadou štukových detailů. Náročná je úprava některých vnitřních prostor domu (schodišťový prostor apod.), z interiérové výbavy se dochovala dřevěná obložení, kazetové stropy, dveřní výplně apod. Objekt byl postaven v letech 1880-82 podle projektu Otto Thienemanna.
Soubor domů Augustýna a Jana Hückela
Soubor domů Augustýna a Jana Hückela

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.09.2006 v 07:46 hodin

Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule