www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Komise Rady města Šumperka - obecná práva a povinnosti

Komise rady města jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí obce a jejich občanů). Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města. Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává rada města. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládá předseda komise radě města. Komise mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání rady města.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz

Typ záznamu: Komise
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 49, 20.06.2003 v 10:19 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule