www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Ukázky webů a portálů využívajících plnou podporu Doménové koule

Několik ukázek grafických rozhraní pro prezentace měst, obcí regionů, ubytovacíh a stravovacích zařízení z oblasti turistického ruchu. Jedná se o malou část www prezentací a portálů spolupracujících na Informačním a rezervačním systému Doménová koule
Všechny informace jsou uloženy v jediném datovém jádru systému. Okolo tohoto jádra jsou domény, které vložené informace využívají. Doménová koule pracuje v 8-mi jazykových mutacích, má GPS lokalizace a všechny její moduly a databáze spolu navzájem spolupracují.
Okolo jádra Doménové koule se spousřeďují domény. Obsah domény je vložen do jádra systému a zpět vrácen na grafické rozhraní domény. To co vidí uživatelé domén nejsou klasickí www stránky, ale přes rozhraní zobrazená data z jádra Doménové koule. Všechny domény na systému jsou si rovné a všechny mají stejná práva a možnosti. Přes každou doménu je vidět celý informační systém Doménové koule.
Domény které budou dále ukázány jsou ilustrační. Mají za cíl ukázat, jak systém informace propojuje a dále využívá ve prospěch společné propagace všech spolupracujících subjektů.
 • www.infoMORAVA.cz
 • Informační a rezervační systém Moravy a Slezska
 • www.Beskydy-Valassko.cz
 • Regionální agentura Beskydy-Valašsko na tomto portálu cestovního ruchu představuje celé území subregionu Beskydy a subregionu Valašsko. Web svým rozsahem překlenuje území Moravskoslezského a Zlínského kraje a podává informace o okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín.
 • WEB Folklorního sdružení České republiky
 • www.FOS.cz
  Folklorní sdružení České republiky představuje souhrnné informace o svém sdružení, má za cíl podporu a rozvoj folkloru a lidových tradic v ČR. kolem této domény je realizován prstenec domén třetího řádu popisující folklor v jednotlivých krajích. Hlavní web organizace se tak významně zpřehlední a lépe je možné sledovat dění v lokalitách a krajích.

  Ukázky webů oklolo domény www.FOS.cz:
  www.Moravskoslezsky.FOS.cz
  www.Zlinsky.FOS.cz
  www.Olomoucky.FOS.cz
  www.Jihomoravsky.FOS.cz
  atd .... pro všechny kraje ČR
  Obdobně je tomu kolem domény www.Folklor.cz
 • WEB Asociace turistických informačních center ČESKÉ REPUBLIKY
 • www.ATIC.cz
  Asociace turistických informačních center v ČR. Kolem této domény a domény www.ATIC.info je vytvořen prstenec domén všech informačních center asiciace. Každé informační centrum má své vlastní rozhraní pro vstup do Doménové koule a zde si zpracovává informace o svém městě a regionu. Informace se automaticky sumarizují na centrální doméně www.ATIC.cz a provazují až po úroveň České repubiky.

  Ukázka webu oklolo domény www.ATIC.cz:
  www.Ostrava.ATIC.cz
  atd .... pro všechna informační centra ATIC ČR.
  Tyto domény třetíto řádu vytváříme až na požádání ATIC, nebo IC. Od října roku 2004 jsou tyto domény připraveny pro všechna IC ATIC ČR.
  Všechna informační centra pak mají své vlastní rozhraní na doméně www.MIC.cz. Tato doména slouží pro globální pohled na práci všech informačních center bez příslušnosti k profesní, či tematické organizaci.
 • www.KCT-MSK.cz
 • Web Klubu českých turistů Moravskoslezské oklasti. Web propojuje weby jednotlivých odborů KČT v rámci Moravskoslezského kraje. Vytváří jednotnou platformu pro předávání informací v rámci kraje. Je schopen spolupracovat s ostatními krajskými prezentacemi a sumarizovat informace až po úroveň České republiky.

  Ukázky webů oklolo domény www.KCT-MSK.cz:
  www.Hodslavice.KCT-MSK.cz
  www.Frenstat.KCT-MSK.cz
  www.Pribor.KCT-MSK.cz
  atd .... pro všechny odbory oblasti KČT Moravskoslezského kraje.
  Tyto domény třetíto řádu vytváříme až na požádání odboru.
 • www.regionPOODRI.cz
 • www.Vrazne.cz
  Web obce Vrážné - ukázka jednoho z webů Regionu POODŘÍ. Obec si aktualizuje pouze své stránky a zveřejňuje informace pouze na svých stránkách. Doménová koule je pak využívá pro sumarizaci za území Regionu POODŘÍ, okresu, kraje, České republiky.
 • Ukázky WEBů mikroregionů a sdružení
 • Ukázky webů mikroregionů a sdružení:

  www.hornolidecsko.cz
  Portál mikroregionu Hornolidečsko napojeného všemi weby svých členů na Doménovou kouli. Výstupy z webů obcí jsou využity pro portál mikroregionu, Zlínského kraje a ČR.

  www.sdruzeni.cz
  Areál Vzdělávacího a informačního centra, který patří Sdružení obcí pod Kunětickou horou, se nachází na území Perníkového hejtmanství, v krásném zalesněném prostředí na úpatí Kunětické hory, mezi městy Pardubice a Hradec Králové.
 • www.ValasskaPolanka.Hornolidecsko.cz
  Obec v rámci mikroregionu Hornolidečsko. Její web je autonomní, zveřejněné informace jsou automaticky součástí webu mikroregionu. Je tak zajištěna komunikace mezi členy mikroregionu.
 • www.KRAJ.cz
 • Základní doména pro prezentaci všech krajů České republiky. Tato doména má okolo sebe prstenec domén které jsou určeny pro představení jednotlivých krajů. Jedná se o sumarizaci informací za území kraje. Všechny informace jsou vhodnou formou představeny za tuto statistickou jednotku. Všechna práce pochází od koncových zdrojů informací. Aktuálnost informací je stejná, jako je aktuálnost informací na webech koncových klientů spolupracujích na systému.
  Ukázky webů okolo domény www.kraj.cz:
  www.Moravskoslezsky.kraj.cz
  www.Zlinsky.kraj.cz
  www.Olomoucky.kraj.cz
  www.Jihomoravsky.kraj.cz
  atd ... pro všechny kraje ČR.
 • www.Vsetin.MIC.cz
 • Web informačního centra města Vsetín. Zveřejněné informace mimo jiné využívá síť informačních center Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, ATIC a ostatní účastníci Doménové koule.
 • www.TATRAmuseum.cz
 • Web Technického muzea Tatra v Kopřivnici zveřejňuje informace o svém muzeu a jeho akcích. Tyto informace doplňují informace zadávané do systému IC Kopřivnice. Společně tak vytváření přehled o kalendářních a ostatních akcích města a regionu. Jejich informace využívají všichni ostatní účastníci Doménové koule.
 • www.KALENDAR.cz
 • Informace o kaledářních akcích zveřejněných na webech měst, obcí, regionů, mikroregionů, informačních center, hotelů, organizací, muzeí .... spolupracujících s Doménovou koulí se na této doméně sumarizují a umožňují zde snadné nalezení kalendářních akcí. kalendářní akce zadávají koncoví uživatelé na svých stránkách!!!!!

  Ukázky webů okolo domény www.kalendar.cz:
  www.Pribor.kalendar.cz
  www.Kravare.kalendar.cz
  atd ... pro všechna města ČR. tyto domény vytváříme na požádání.
 • www.VINA.cz
 • Tenmatická doména sumarizující za celou ČR oblast vinařství. Jedná se o ukázku jednoduchého způsobu využití informací vložených koncovými klienty v prostředí měst, obcí, regionů atd. Web je ve skutečnosti jen obyčejným rozhraním nastaveným pro popsání několika encyklopedických hesel za celou ČR.
 • www.Letiste.cz
 • Další sumarizující doména - tentokrát za oblast letecké dopravy a leteckých sportů. Doména je navíc vybavena rozhraním pro kompexní podávání informací o České republice. Tato nadstavba dělá z domény www.Letiste.cz plnohodnotný informační systém pro zájemce o využití letecké dopravy v ČR.

  Ukázka webu oklolo domény www.letiste.cz:
  www.Ostrava.letiste.cz

  Integrace informací o příletech a odletech letadel do Doménové koule umožní načítání těchto informací do webů hotelů, kulturních a sportovních zařízení atd. Takto dostaneme garantované informace přímo na stránky koncových zařízení cestovního ruchu.
 • www.PernikovaChaloupka.cz
 • Pohádkový veb o Perníkové chaloupce - turistické atraktivitě. V ukázce je připraveno rozhraní pro popis zařízení, které je v současné době budováno pro podporu cestovního ruchu v oblasti Kunětické hory. Web od počátku podává nejen informace o realizaci dlouhodobého projektu, ale využívá všech dat Doménové koule k propagaci regionu.
 • www.Pernikove.hejtmanstvi.cz
 • Pohádkový region představuje nejen pohádkový turistický region, propaguje zároveň všechny turistické zajímavosti a možnosti celého území. Ve svých částech pak představuje zdroj informací pro děti, dospělé i turisty. Distrubuuje balíčky turistických služeb za pohádkový region až po úroveň ČR. Web je propojen s centrální prezentací ČR přímo na její hlavní nabídku.
 • www.Nataraj.cz
 • Tematický web občanského družení. Web je vytvořen jako samostatná organizace, která je schopna poskytovat informace svým členům a zájemcům o činnost sdružení. Díky nastavení filtru pro kalendář akcí je možné na tomto autonomním webu načítat zájmové informace za celou ČR pro sledování dění v určené oblasti života společnosti. Navíc web využívá regionální informace z oblasti definované statistickým územím okresu.
 • www.Fond-Heidi.cz
 • Web provozovaný pod patronací Doménové koule - web Fond pro opuštěné a handicapované děti. Napojením na Doménovou kouli se informace o aktivitách fondu stávají součástí webů na území Moravskoslezského kraje, kde je fond registrovaný. Touto cestou i my bezplatně pomáháme dobré věci - pomoci dětem.
 • www.Czech.Republic.cz
 • Doména České republiky. Na této doméně je možné vyhledat informace zveřejněné na všech webech systému Doménové koule. Tato doména zastřešuje celý systém. Její grafickou podobu hledáme s ohledem na zahraniční návštěvníky ČR.
  Multijazyčnost systému Doménová kouule zde nachází plné uplatnění. Zároveň se zde plně zhodnocuje práce všech partnerů Doménové koule, kteří si aktualizují informace pouze na svých stránkách a Doménová koule je propaguje až na úrovni domény Česká republika.
 • http://www.oblasti.cz
 • Doména Oblasti.cz vzniká ve spolupráci s Českou centrálou cestovního tuchu a jejím cílem je představit všech 44 turistických oblastí v ČR. Na doménu proto navazují další stránky za jednotlivé oblasti.
 • http://www.tourism.cz
 • Doména Tourism.cz vzniká ve spolupráci s Českou centrálou cestovního tuchu a jejím cílem je představit všech 15 turistických regionů v ČR. Na doménu proto navazují další stránky za jednotlivé regiony.

  Ukázky webů okolo domény www.tourism.cz:
  www.jeseniky.tourism.cz
  atd ... pro všechny turistické regiony ČR.
  Představili jsme jen několik z více jak 2000 domén spolupracujících na projektu Doménová koule.
  .
  ...
  ..
  DALŠÍ INFORMACE: Firma Ing. Ladislav Hollý
  Zveřejněno 01.11.2003 v 14:05 hodin

Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule